Thuiszorg assistentie

Wat als er niemand in het gezin is die langere tijd bij een zieke alleenstaande kan blijven? o In het V.K. worden regelingen getroffen voor Medicaid, Medicare en ingezetenen aandeel heeft verschillende regels betreffende immigratie. Als u recht heeft op een uitkering en misschien op Medicaid, maar u kunt het zelf niet aan, dan kan…