The Importance of Communication

The Importance of Communication

Coach voor nu

Financiële problemen zijn nog maar het begin. Stijgende kosten, onvervulde eisen en de stress van langverwachte doelen, kinderen die meer studeren, familie en vrienden die klagen over de recente financiële toestand mogen niet worden vergeten. Al deze factoren en andere uitdagingen kunnen bijdragen tot de spanning in een team.

Het is onvermijdelijk dat de leden van een team beïnvloed worden door negatieve emoties die leiden tot vluchtig of zelfs gewelddadig gedrag. Dat kan gebeuren op het werk, thuis of op welke plaats dan ook; ver weg, in dezelfde omgeving.

Wanneer dergelijke emoties beter worden aangewakkerd, verdwijnt de sleutel tot uw team. Helaas bestaat er geen geschikt of eenduidig systeem om met deze situaties om te gaan, omdat ieder mens zijn eigen set emotionele behoeften heeft die actief worden wanneer zijn verwachtingen hoog of beperkend zijn. Bijgevolg moet je in feite omgaan met de emotionele gevoeligheid van elke persoon als een team.

Volgens psychologen volgt, wanneer de emotionele toestand van een persoon meestal somber is, het uiterlijke gedrag meestal, met inbegrip van meer agressiviteit in gezinnen en op de werkplek. Dit kan eigenlijk worden omschreven als de algemene neerwaartse spiraal van emoties. Hier ontwikkelen de verbonden punten zich voortdurend, totdat het juiste evenwicht is gevonden.

 

Reflectie en manipulatie

Hoewel laag-bij-de-grondse emotionele toestanden niet zo vaak voorkomen, varieert de mate waarin mensen erdoor beïnvloed worden. De meest vitale stap is het controleren van de Communicatie. Hoewel zo'n partner de gemeenschappelijke toestand van zijn groep al aanvoelt, is het nuttig negatieve emoties te herkennen als vroege tekenen van de richting van de toekomst van zijn team.

De belangrijkste stap is echter om een toon te vinden voor het gesprek om de mogelijkheid te vergroten om snel van onderwerp te veranderen om de emoties te kanaliseren met behulp van andere onderwerpen wanneer dat mogelijk is.Idealiter praat u met de leden bij de invloed. Op die manier nodigt u hen opzettelijk uit om zelf over hun "pijn" te praten, om hun deelname te verkrijgen. Volg dan hun reacties en reacties op verschillende onderwerpwisselingen en bespreek letterlijk direct tot ieder met wie de groep te maken heeft positieve gedragsreacties aanneemt.

Na verschillende rondes op dit podium, telkens met de positieve reactie van partners, zal de groep sterk beginnen te verbeteren.

Laten we eens analyseren hoe de leider dit kan doen:

– Ten eerste moet de communicatie van de boodschap duidelijk zijn. De polarisatie tussen het beoogde publiek en de reactie van mogelijke toehoorders maximaliseert uw kans om over te brengen dat de boodschap alleen bedoeld is voor het beoogde publiek.

– Probeer altijd de mening van het publiek te krijgen voordat u spreekt. Op deze manier krijgt iedereen meer trapsgewijze boosts voor elke herinnering. Door dit te doen, zullen boodschappen die niet het nodige publiek bereiken, nog meer bezorgdheid tonen over het probleem waarover men zich zorgen maakt.

– De belangrijkste mededeling moet de belangrijkste zijn. Deze actie is de basis van het model. Het heeft te maken met zowel de communicatie als met iemands deelname aan de communicatie om een gedragsverandering teweeg te brengen.

Directe Communicatie

Om te kijken hoe de teamleden de communicatie zien, zou een blik op het gesprek vooral gericht zijn op directe communicatie. De spreker heeft als doel de groepsinteractie te leiden, past het gesprek aan en controleert de aandacht.

Het gesprek moet verschillende categorieën van communicatie hebben. De communicatie omschreven in deze verschillende categorieën, bedoeld voor een specifieke situatie, of zelf kan worden omschreven als een "urally" communicatiemiddel. De belangrijkste factoren van communicatie zijn de informatie die wordt verstrekt, de omvang van de communicatie, het bestaan van mogelijke reacties en interessant genoeg, de communicatiestijl. Er zijn zovele communicatiestijlen die kunnen worden omschreven als fasen van communicatie. Deze worden in vele vormen gepresenteerd, zoalsTrustzegels het overbrengen van duidelijke boodschappen minder informatie is nodig om dit te bereiken. Voor hen worden ook enkele andere vormen gepresenteerd, zoals een driegesprek, vraag- en antwoordsessies of groepsdiscussies. De leider, meestal de persoon die de dominante positie inneemt, moet zich concentreren op de belangrijkste communicatie. Deze informatieverwerking omvat:

– Onderzoeken voor gesprekken/verhalen- Vaststellen van communicatiedoelen- Vaststellen van communicatieregels- Kruisen van het kanaal

Afgezien van de persoon die bij de communicatie betrokken is, zijn er vier elementen van communicatie, zoals de doelen van de communicatie, de toegang tot de communicatie, de ontvanger en een stijlverandering. Natuurlijk laat de organisatie van intercommunicatie verschillende stijlen van communicatie toe.

Mentoring is de methode van informeel onderwijs en onderricht. Een leider in het team zal de begeleiding zoeken van een andere persoon of een groep meestal een bron om onderwijs te geven en de toegepaste technieken te leren. Ze moeten niet alleen worden aangeleerd, maar kunnen ook worden geoefend en vaak worden uitgesproken.

Tijdens de training leren ongeschikte teamleden hoe zij hun eisen kunnen toepassen op hun omgeving

Coach voor nu Financiële problemen zijn nog maar het begin. Stijgende kosten, onvervulde eisen en de stress van langverwachte doelen, kinderen die meer studeren, familie en vrienden die klagen over de recente financiële toestand mogen niet worden vergeten. Al deze factoren en andere uitdagingen kunnen bijdragen tot de spanning in een team. Het is onvermijdelijk…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.