Wat u moet weten over boekhouden

Wat u moet weten over boekhouden

 

 

Boekhouden is het organiseren van uw financiële transacties. U moet een gedetailleerde boekhouding voeren van alle bedrijfs- en kapitaaluitgaven ten behoeve van de belasting- en inkomensautoriteiten, pensioenen en eventuele andere pensioenen die u eventueel bezit. Deze boekhouding omvat het beheer van uw gegevens en is van essentieel belang voor de goede werking van uw bedrijf. De financiële componenten van uw bedrijfsboekhouding:

1. Haal alle informatie over uw vorderingen op.

2. Zoek uit bij uw leveranciers wat het saldo op uw bank moet zijn.

3. Verzamel alle bankgegevens van uw vaste klanten.

4. Vergelijk het saldo op uw bank en maak een storting.

2. Informatisering in uw boekhouding. U hebt bijvoorbeeld een systeem dat terugkerende klanten bijhoudt. Dit kan gebeuren met behulp van een softwareprogramma of boekhoudkundige gegevens die op een CD staan. Alle informatie die u nodig hebt, wordt in het systeem ingevoerd. Voorbeelden van dergelijke software zijn Quicken, MS Money, MS Money Pro en elk ander softwareprogramma dat u voor de boekhouding gebruikt. Het systeem zal regelmatig e-mails sturen of u kunt uw bankmanager bezoeken om hetzelfde in te voeren. Er zijn verschillende methoden om het systeem te automatiseren, u kunt ook boekhoudkundig personeel inhuren.

3. Het is algemeen aanvaard dat een financiële situatie moet worden geëvalueerd op basis van uw bedrijfsplan, de strategie van de onderneming en de vrijgave van informatiebehoeften. Dit is de basis van Audit zoals gedefinieerd in Financial Accounting StandardChapter 1. Part 3.4.3 of proceedings of the Financial Accounting Standards Board en moet worden toegepast door alle ondernemingen met ten minste 25 werknemers, niet minder dan 500 en niet meer dan 10.000 en op basis van de omzet van de onderneming in het komende jaar.

4. U moet bekend zijn met de verschillende boekhoudkundige processen die u voor de boekhouding kunt gebruiken. Dit zijn onder meer Management Accounts (dit is hoe de financiële boekhouding van activa en passiva wordt gevoerd), Accounts Payable en Accounting charges.

5. Uw boekhouding moet voorbeeldrekeningen bevatten, om u te helpen inzicht te krijgen in de wijze waarop uw bedrijf moet werken, de uitsplitsing van uw uitgaven te lezen en te begrijpen.

In een stelsel dat de bepalingen van Financial Accounting Standard Hoofdstuk I toepast, moet wat men een zakelijke of detailhandelstransactie of aan- of verkoop kan noemen, binnen de klasse van wezenlijke zaken vallen. Bovendien moet de toegevoegde waarde stijgen vanaf het begin van elke periode tot het einde van de periode, ongeacht of de individuele eenheid binnen of buiten de verwerving of aankoop valt, en het belastbare gewicht mag niet lager zijn dan het gewicht van gewone of gewone aandelen. Het belastbaar gewicht van eenheden van uitrusting, materialen, vast kapitaal en onroerend goed moet stijgen om absoluut zeker te zijn. Indien u het gewichtseenheid hebt kunnen bepalen aan de hand van de gegevens die u in uw boeken en de Engelstalige versie van uw administratie kunt vinden, kunt u tot bevredigende schattingen komen. De terechte en onterechte grote of enorme bedragen vertegenwoordigen het merendeel van de transacties. Het saldo en het verschil tussen de transacties binnen de basisstructuur vormen de som van hun gewicht. Alle transacties en de eventuele vermenging van de maateenheden is enige tijd technisch om uw werk te vergemakkelijken. De som van de bedragen binnen de basisstructuur moet nauwkeurig zijn en moet voldoen aan de eisen van Business and Finance Accounting.

Aangezien u geen boekhoudsysteem kunt gebruiken dat nauwkeurig aan uw behoeften kan voldoen, moet goed worden vastgesteld dat u inzicht hebt in en beschikt over nauwkeurige informatie over uw bedrijf voor de analyse van de financiële misstappen en de sanering ervan. Een boekhoudsysteem kan het meest efficiënt zijn als het duidelijk wordt begrepen door alle personen die betrokken zijn bij of betrokken zijn bij het bedrijf. Besprekingen over aan- of verkopen of zelfs de transacties die plaatsvinden, moeten door de partijen op de juiste wijze worden beslist of kunnen tot verwarring leiden. Als de registratie van de transactie in alle stadia wordt gedaan, door de geïnformeerde personen, dan kunt u concluderen dat de transacties in orde zijn gehouden, en dat identiteitsdiefstal geen verband houdt met de transactie.

Lees meer…

Administratie kantoor Alphen aan den Rijn

Online Boekhouden

 

    Boekhouden is het organiseren van uw financiële transacties. U moet een gedetailleerde boekhouding voeren van alle bedrijfs- en kapitaaluitgaven ten behoeve van de belasting- en inkomensautoriteiten, pensioenen en eventuele andere pensioenen die u eventueel bezit. Deze boekhouding omvat het beheer van uw gegevens en is van essentieel belang voor de goede werking van…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.